Search
Close this search box.

Ibitabo bitanu bivuga kuri Jenoside urubyiruko rukwiriye gusoma

books1024 1

Bavuga ko utamenya iyo ava, atamenya iyo ajya’. Kumenya amateka y’igihugu niwo musingi w’ibyo dukora bizageza kuri ejo hazaza.

By’umwihariko ku rubyiruko rw’u Rwanda, kumenya amateka yarwo cyane cyane ayagejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, nibwo buryo bwonyine bwo kubaka umusingi utajegajega, uzatuma ibyabaye bitongera kuba.

Bumwe mu buryo bwizewe bwo kumenya amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ni ugusoma ibitabo bikubiyemo ukuri kw’amateka y’ibyabaye muri Jenoside, impamvu byabaye n’ubukana Jenoside yakoranywe.

Twaguteguriye urutonde rw’ibitabo bivuga kuri Jenoside, buri rubyiruko rukwiriye gusoma kugira ngo rwizere ko rusobanukiwe neza amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi.

Rwanda 1991-1994: Itegurwa n’ishyirwa mu bikorwa ry’umugambi wa Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda’.

Iki ni igitabo cyamuritswe mu 2021 n’iyahoze ari Komisiyo y’Igihugu yo kurwanya Jenoside, CNLG, yamuritse igitabo kigaragaza bimwe mu byaranze umugambi wo gutegura Jenoside yakorewe Abatutsi kuva mu 1991 kugeza ku wa 7 Mata 1994.

Iki gitabo gikubiyemo ibice bitanu, icya mbere gisobanura bimwe mu bikorwa byaranze itegurwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi kuva muri 1991 no mu myaka yakurikiyeho kugeza tariki ya 7 Mata, 1994. Igice cya kabiri cyerekana uburyo Jenoside yashyizwe mu bikorwa. Igice cya gatatu cyerekana uruhare rwa bamwe mu bari bagize Leta y’abicanyi naho Igice cya kane cyerekana umwihariko w’abaganga n’abandi bakozi bo mu bitaro mu kurimbura Abatutsi.

Muri iki gitabo, igice cya gatanu cyerekana uburyo Umuryango w’Abibumbye watinze kwemeza ko mu Rwanda hari Jenoside irimo gukorerwa Abatutsi, nyuma ukaza kubyemeza nyuma y’impaka nyinshi.

Ni igitabo gikubiyemo byinshi ku rubyiruko rushaka kumenya neza amateka y’u Rwanda by’umwihariko ay’itegurwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Iki gitabo gifite umwihariko wo kuba mu ndimi eshatu ari zo Ikinyarwanda, Icyongereza n’Igifaransa.

Shake Hands with the Devil

Iki gitabo cyanditswe n’umunya-Canada Roméo Dallaire wari uyoboye ingabo za Loni mu Rwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Iki gitabo gifite umwihariko w’uko kigaragaza gutsindwa no kwirengagiza k’umuryango mpuzamahanga ku byaberaga mu Rwanda, nyamara waragiye ihabwa integuza nyinshi ko hari gutegurwa Jenoside.

Dallaire kandi nk’umwe mu bamenyaga amakuru atandukanye y’ibyakorwaga n’ubutegetsi bwateguye Jenoside, agaragazamo ibimenyetso simusiga by’uburyo Jenoside yateguriwe hejuru mu buyobozi bw’igihugu, hagategurwa n’uburyo izashyirwa mu bikorwa.

shake hands with the devil

We wish to inform you that tomorrow we will be killed with our families

Iki ni kimwe mu bitabo bifite umwihariko cyanditswe na Philip Gourevitch kigaruka ku ikorwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi guhera mu itegurwa ryayo. Umwihariko w’iki gitabo ni uko cyibanda ku buhamya mbonankubone bw’abagize uruhare muri Jenoside, abayikorewe ndetse n’ingaruka zayo ku muryango nyarwanda.

Umutwe w’iki gitabo ukomoka ku ibaruwaabapasiteri b’Abatutsi bandikiye umwe mu bari babakuriye w’Umuhutu, bamumenyesha ko bagiye kwicwa bazira uko bavutse, bagasaba ubutabazi ariko birangire batabubonye.

Ni igitabo cyoroshye gusoma no kumva uko cyanditse mu buryo bw’ibarankuru ariko kikagira umwihariko w’uko ibyanditsemo byose bishingiye ku buhamya bw’abateguye n’abakoze Jenoside ndetse n’abayirokotse.

we wish to inform you that tomorrow we will be killed with our families

Ma mère m’a tué

Iki ni igitabo kidasanzwe cyanditswe na Albert Nsengimana warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ari muto. Ni igitabo kigaragaza ubugome bwari bwarigishijwe abaturage, kugeza ubwo Nsengimana n’abo bava inda imwe, bahigwa n’abo mu muryango bigizwemo uruhare n’umubyeyi we kugira ngo bicwe.

By’umwihariko Nsengimana wavukaga kuri nyina w’Umuhutu na se w’Umututsi, mu gitabo cye agaragaza uburyo mama we yamwijyaniye ahantu ngo bamwice kuko atashakaga kubona umututsi, kubw’amahirwe akaza kurokoka. Ni amahirwe abavandimwe be batagize kuko bamwe bishwe n’abandi bo mu muryango we cyangwa abaturanyi, bazizwa gusa ko bavutse kuri se w’Umututsi.

Iki ni igitabo urubyiruko rushaka kumva neza ubukana bwa Jenoside yakorewe Abatutsi n’uburyo urwango ari nk’imungu muri sosiyete, rukwiriye gusoma.

ma mere ma tue

Intent to Deceive, Denying the Genocide of the Tutsi

Igitabo cya Linda Melvern kigarukaho ku buryo bwose n’amayeri byakoreshejwe n’abateguye ndetse bagakora Jenoside yakorewe Abatutsi, kugira ngo ukuri kw’amateka kwayo gupfukiranwe bityo batabazwa ibyo bakoze.

Harimo kandi gushaka kuryamira ukuri ko kuba umuryango mpuzamahanga warananiwe gutabara u Rwanda nyamara ingabo zaw (MINUAR) zari ziri mu Rwanda.

Ni igitabo kigaragaza ihakana rya Jenoside nka kimwe mu bice bisoza Jenoside mu rwego rwi kuzimanganya amateka no gukingira ikibaba abayigizemo uruhare cyangwa abarebereye mu gihe yabaga.

intent to deceive

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Straight out of Twitter